NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Barbary M i św. Stanisława BM
  w Szyku

  • Msze św. porządek zwykły

   Poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:00
   środa i piątek 18:00 - czas letni ; 17:00 czas zimowy

  • Msze św. porządek świąteczny

   8:00, 11:00, 15:00

  • Odpust parafialny

   niedziela po 4 XII

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Szyk,Kostrza (cześć), Sadek (część).

  Historia kościoła

  Parafia w Szyku powstała w XIV w. Obecny kościół zbudowany został w 1633 r., z wykorzystaniem elementów pochodzących z wcześniejszej świątyni z 1. połowy XVI w.

  Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej, oszalowany i kryty gontem. Złożony z nawy i węższego prezbiterium zamkniętego trójbocznie, przy którym od północy dostawiona jest zakrystia. Od frontu do nawy przylega izbicowa wieża o pochyłych ścianach, nakryta daszkiem namiotowym. Wieża w górnej części nie przylega do ściany nawy. Prezbiterium i nawa nakryte są wspólnym dachem jednokalenicowym z barokową wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz kościół nakryty jest stropami płaskimi z zaskrzywieniami w nawie. Tęcza prostokątna, profilowana. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. W wejściu z wieży do nawy głównej oraz w dwóch wejściach po bokach wieży znajdują się portale zamknięte łukami w tzw. „ośli grzbiet".

  Odsłonięte zostały pozostałości renesansowej polichromii z XVI w., największy fragment zachował się na północnej ścianie prezbiterium i przedstawia on scenę z życia św. Stanisława.
  Ołtarz główny rokokowy z 2. połowy XVIII w. z bramkami i ustawionymi nad nimi rzeźbami śś. Piotra i Pawła. W polu środkowym umieszczony jest malowany na desce późnogotycki obraz z 1. połowy XVI w. Przedstawia on Matkę Bożą z Dzieciątkiem w promienistej mandorli oraz Trójcę Świętą w rzadkim typie „Pietas Domini", czyli Bóg Ojciec z martwym Chrystusem na kolanach. Obraz ten jest dziełem anonimowego malarza, zwanego jako Mistrz Tryptyku z Szyku. i stanowił dawniej część środkową tryptyku. Na zasuwie znajduje się barokowy obraz św. Barbary z 2. połowy XVII w. a w zwieńczeniu obraz bł. Salomei z XVIII w.

  Dwa ołtarze boczne rokokowe z 2. połowy XVIII w. z barokowymi obrazami: w lewym św. Wojciecha w polu środkowym i św. Apolonii w zwieńczeniu, w prawym św. Józefa z XIX w. w polu środkowym i św. Kingi w zwieńczeniu.

  Chrzcielnica kamienna, renesansowa z 1585 r. z herbem Półkozic i inicjałami M D B C.

  Ambona rokokowa z 2. połowy XVIII w. Organy 6-głosowe wykonane przez Tomasza Falla w 1912 r.

  Trzy dzwony: 1. z 1765 r., odlany w 1765 r. przez Kaspra Kramnitza z Krompachu; 2. z 1928 r., wykonany w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu; 3. sygnaturka nieustalonego pochodzenia.

 • Duszpasterze

  • Ks. Grzegorz Ochał

   proboszcz
   data święceń 1989-06-04
   w parafii od 2007-01-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Apostolska Grupa Młodzieżowa
   Apostolstwo Modlitwy
   Caritas
   Duchowa Adopcja Dzieci Poczętych
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
   Lektorzy
   Ministranci
   Róże różańcowe
   Szafarze

 • Dane adresowe parafii

  34-620 Jodłownik, Szyk 7

  • Telefon

   18-332-11-08

  • E-mail

   szyk@diecezja.tarnow.pl

  • Dekanat

   Tymbark

  • Województwo

   małopolskie

  • Konto Parafii

   Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Odział w Jodłowniku
   6285890006 – 02000000 – 38090001